133

Lukas Evangeliet 22,

Vers 28. Jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, Vers 29. og ligesom min fader har overdraget mig Riget, overdrager jeg det til jer, Vers 30. for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.