113

Lukas Evangeliet 6,

Saligprisningerne og veråbene

Vers 20. Og han løftede sit blik, så på sine disciple og sagde:
"Salige er I, som er fattige, for Guds rige er jeres.
Vers 21. Salige er I, som sulter nu, for I skal mættes.
Salige er I, som græder nu, for I skal le.
Vers 22. Salige er I, når mennesker hader jer, forstøder jer og håner jer og afskyr jeres navn som noget ondt for Menneskesønnens skyld. Vers 23. Fryd jer på den dag og spring højt af glæde, for se, jeres løn er stor i himlen; således behandlede deres fædre også profeterne.
Vers 24. Men ve jer, I som er rige, for I har fået jeres trøst.
Vers 25. Ve jer, I som er mætte nu, for I skal sulte.
Ve jer, I som ler nu, for I skal sørge og græde.
Vers 26. Ve jer, når alle taler godt om jer. Således behandlede deres fædre også de falske profeter.

Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.