98

Matthæus Evangeliet 9,

Vers 36. Da han så folkeskarerne, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde. Vers 37. Da sagde han til sine disciple: "Høsten er stor, men arbejderne få. Vers 38. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst."

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.