83

Markus Evangeliet 13,

Vers 29. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at han står lige for døren.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.