Judas' brev

Vers 2. Barmhjertighed og fred og kærlighed være med jer i stadig rigere mål!

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.