Paulus' andet brev til Korinterne 4,

Skatten i lerkar

Vers 1. Derfor bliver vi ikke modløse i den tjeneste, som vi har fået af barmhjertighed. Vers 2. Vi har sagt nej til det skjulte og skændige og går ikke frem med snedighed og forfalsker heller ikke Guds ord, men bringer sandheden for dagen og anbefaler således os selv til ethvert menneskes samvittighed, for Guds øjne. Vers 3. Og er vort evangelium tilhyllet, er det kun tilhyllet for dem, der fortabes, Vers 4. for dem, der ikke tror; deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede. Vers 5. For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren og os selv som jeres tjenere for Jesu skyld. Vers 6. Thi Gud, der sagde: "Af mørke skal lys skinne frem," han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt.
Vers 7. Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Vers 8. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vers 9. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Vers 10. Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme. Vers 11. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Vers 12. Derfor virker døden i os, men livet i jer.

Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.