Paulus' andet brev til Korinterne 4, 5-7.

Klik her for at se teksten.