17

Paulus' brev til Efeserne 2, 4-7.

Klik her for at se teksten.