16

Ordsprogenes bog 11,

Vers 9. Med munden ødelægger den gudløse sin næste, men ved de retfærdiges kundskab udfries man. Vers 10. Når det går de retfærdige godt, fryder byen sig, når de uretfærdige går til grunde, er der jubel. Vers 11. Retskafnes velsignelse får byen til at blomstre, uretfærdiges ord river den ned. Vers 12. Den, der ringeagter sin næste, er uden forstand, den forstandige mand tier. Vers 13. Den, der løber med sladder, røber hemmeligheder, den pålidelige skjuler sagen.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.