14

Salmernes bog 18,

Vers 29. Du lader min lampe lyse, Herre, min Gud spreder lys i mit mørke. Vers 30. Ved din hjælp stormer jeg volde, ved min Guds hjælp springer jeg over mure. Vers 31. Guds vej er fuldkommen, Herrens ord er lutret, han er skjold for alle, der søger tilflugt hos ham. Vers 32. Hvem er Gud om ikke Herren? Hvem er klippe om ikke vor Gud? Vers 33. Gud er den, der væbner mig med styrke og gør min vej fuldkommen. Vers 34. Han gør min fod let som hindens og giver mig fodfæste på højderne. Vers 35. Han opøver mine hænder til krig og mine arme til at spænde kobberbuen.

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.