13

Første Korinterbrev 1, 18.

Klik her for at se teksten.