11

Apostlenes Gerninger 4,

Vers 11. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten. Vers 12. Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved."

Klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen
Klik her for at komme tilbage til valg af et nyt mannakorn.